Önümlerimiz

 • ýyllar +
  Iki tigirli ulaglarda gözleg we tejribe

 • global
  hyzmatdaş

 • million +
  terminal iberiş

 • million +
  ulanyjy ilatyna hyzmat etmek

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Patentler we şahadatnamalar

  Bizde patentlerimiz bar, CE, CB, RoHS, FCC, ETL, CARB, ISO 9001 we önümlerimiziň BSCI şahadatnamalary.

 • Tejribe

  OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribämiz bar.

 • Hil kepilligi

  100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy, 100% funksional synag.

 • Kepillik hyzmatlary

  Bir ýyllyk kepillik möhleti we satuwdan soňky hyzmatlar

 • Goldaw

  Yzygiderli tehniki maglumatlar we tehniki okuw goldawy

Habarlarymyz

 • Angliýada paýlaşýan e-skuterlere münmek barada käbir düzgünler

  Şu ýylyň başyndan bäri Angliýanyň köçelerinde elektrikli skuterler (e-skuterler) barha köpeldi we bu ýaşlar üçin iň meşhur ulag serişdesine öwrüldi. Şol bir wagtyň özünde käbir betbagtçylyklar hem boldy. Bu ýagdaýy gowulaşdyrmak üçin Iňlisler ...

 • Wuhan TBIT Technology Co., Ltd üstünlikli döredildi

  2021-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Wuhan uniwersitetiniň ylym seýilgähinde Wuhan TBIT Technology Co., Ltd-iň açylyş dabarasy. Wuhan TBIT Technology Co., Ltd resmi taýdan açylan dabarany baş müdiriň orunbasary - jenap Çang we degişli ýolbaşçylar goşuldy. Men ...

 • WD-325 bilen e-welosipediňizi ulananyňyzda has gowy tejribe toplamak

  TBIT ajaýyp akylly önümler bilen akylly e-welosiped çözgütleriniň hünärmenidir. Gözleg toparymyz, ulanyjylara has gowy hyzmat bermek üçin tehnologiýalary gowy ulanýar. Enjamymyzy elektron tigirlerine gurnamak isleýänleriň sany köpelýär. Markalaryň akylly elektron tigirleri h ...

 • Elektrik skuter biznesini paýlaşmak Angliýada gowy ösýär (2)

  Elektron skuter biznesini paýlaşmagyň telekeçi üçin gowy pursatdygy äşgärdir. Analiz firmasy Zag tarapyndan görkezilen maglumatlara görä, awgust aýynyň ortalaryna Angliýanyň 51 şäher ýerinde hakyna tutmak üçin 18,400-den gowrak skuter bar, başyndaky 11,000 töweregi 70% töweregi ...

 • Elektrikli skuter biznesini paýlaşmak Angliýada gowy ösýär (1)

  Londonda ýaşaýan bolsaňyz, şu aýlarda köçelerde elektrik skuterleriniň sanynyň köpelendigini gören bolmagyňyz mümkin. London for Transport (TFL) söwdagäre käbir sebitlerde bir ýyl töweregi wagt bilen elektrik skuterlerini paýlaşmak işine başlamaga resmi taýdan rugsat berýär. T ...

 • logo (1)
 • grab
 • te--tl
 • true lot
 • yadi
 • fushida
 • kunlun
 • didi
 • meituan
 • aima
 • niu
Kakao Corp
" TBIT bize peýdaly çözgütleri hödürledi, bu peýdaly,
amaly we tehniki. Olaryň hünär topary bize köp meseläni çözmäge kömek etdi
bazarynda. Biz olardan gaty kanagatlanýarys.
"

Kakao Corp.

Grab
" TBIT bilen birnäçe ýyl hyzmatdaşlyk etdik, olar gaty ökde
we ýokary täsirli. Mundan başga-da, käbir peýdaly maslahatlar berýärler
iş hakda.
"

Tutmak

Bolt Mobility
" Birnäçe ýyl ozal TBIT-e baryp gördüm, gaty gowy kompaniýa
ýokary tehnologiýa bilen.
"

Bolt hereketi

Yadea Group
" TBIT üçin dürli ulaglar bilen üpjün etdik, olara kömek ediň
müşderiler üçin hereket çözgütlerini üpjün ediň. Tradüzlerçe täjir öz işini alyp bardy
Hereket işini biz we TBIT arkaly üstünlikli paýlaşmak.
"

“Yadea” topary