Önümlerimiz

 • ýyllar +
  Iki tigirli ulaglarda gözleg we barlag tejribesi

 • global
  hyzmatdaş

 • million +
  terminal iberiş

 • million +
  ulanyjy ilatyna hyzmat etmek

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Patentler we şahadatnamalar

  Patentlerimiz, CE, CB, RoHS, FCC, ETL, CARB, ISO 9001 we önümlerimiziň BSCI şahadatnamalary bar.

 • Tejribe

  OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribämiz bar.

 • Hil kepilligi

  100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material barlagy, 100% funksional synag.

 • Kepillik hyzmatlary

  Bir ýyllyk kepillik möhleti we satuwdan soňky hyzmatlar

 • Goldaw

  Yzygiderli tehniki maglumatlar we tehniki okuw goldawy

Habarlarymyz

 • Paýlaşylan skuter amallary üçin aýratyn çözgütler

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän şäher gurşawynda amatly we yzygiderli transport çözgütlerine isleg yzygiderli artýar.Soňky ýyllarda ep-esli meşhurlyk gazanan şeýle çözgütleriň biri umumy skuter hyzmatydyr.Tehnologiýa we transport soluti ...

 • “Syýahaty has ajaýyp ediň”, akylly hereket döwründe öňdebaryjy bolmak

  Günbatar Europeewropanyň demirgazygynda adamlar gysga aralyga ulag sürmegi gowy görýän we “welosiped şalygy” diýlip atlandyrylýan ýurduň umumy ilatyndan has köp welosipedli ýurt bar, bu Gollandiýa.Theewropanyň resmi taýdan döredilmegi bilen ...

 • “Akylly tizlenme Valeo” we “Qualcomm” Hindistanda iki tigirli goldaw bermek üçin tehnologiýa hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrýar

  “Valeo” we “Qualcomm Technologies” Hindistanda iki tigirli ýaly ugurlarda innowasiýa üçin hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini öwrenmegi yglan etdiler.Hyzmatdaşlyk, ulaglar üçin akylly we ösen kömekçi sürüjini üpjün etmek üçin iki kompaniýanyň köpden bäri dowam edip gelýän gatnaşyklaryny hasam giňeltmekdir ....

 • Paýlaşylan skuter çözgüdi: Täze hereket döwrüne barýan ýol

  Şäherleşme çaltlaşýarka, amatly we ekologiýa taýdan arassa transport usullaryna isleg çalt artýar.Bu islegi kanagatlandyrmak üçin, TBIT ulanyjylara aýlanmagyň çalt we çeýe usulyny üpjün edýän iň täze paýlaşylan skuter çözgüdini hödürledi.elektrik skuter IOT ...

 • Saýt saýlamak başarnyklary we paýlaşylan skuterler üçin strategiýalar

  Paýlaşylan skuterler gysga syýahatlar üçin ileri tutulýan transport usuly hökmünde şäher ýerlerinde has meşhur boldy.Şeýle-de bolsa, paýlaşylan skuterleriň netijeli hyzmatyny üpjün etmek, strategiki saýlama saýlamaga esaslanýar.Onda optimal oturmagy saýlamak üçin esasy başarnyklar we strategiýalar näme ...

 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
 • hyzmatdaş
Kakao Corp.
" TBIT bize peýdaly çözgütleri hödürledi, peýdaly,
amaly we tehniki.Olaryň hünär topary bize köp meseläni çözmäge kömek etdi
bazarynda.Biz olardan gaty kanagatlanýarys.
"

Kakao Corp.

Tutmak
" TBIT bilen birnäçe ýyl hyzmatdaşlyk etdik, olar gaty ökde
we ýokary täsirli.Mundan başga-da, käbir peýdaly maslahatlar berýärler
biz hakda.
"

Tutmak

Bolt hereketi
" TBIT-e birnäçe ýyl ozal baryp gördüm, gaty gowy kompaniýa
ýokary tehnologiýa bilen.
"

Bolt hereketi

“Yadea” topary
" TBIT üçin dürli ulaglar bilen üpjün etdik, olara kömek ediň
müşderiler üçin hereket çözgütlerini üpjün ediň.Tradüzlerçe täjir öz işini alyp bardy
hereket we biz bilen TBIT arkaly üstünlikli paýlaşmak.
"

“Yadea” topary